công dụng đa dòng tiền trong Odoo hoạt động như thế nào


Chọn sử dụng tùy chọn Đa tiền tệ trong phần mềm odoo erp sẽ cho phép bạn gửi hóa đơn bán sản phẩm, Bảng Báo Giá, đơn mua sắm hoặc nhận hóa đơn và giao dịch thanh toán trong các loại dòng tiền khác với dòng tiền mặc định của Công Ty bạn (thường là đồng nội tệ). Với tác dụng Đa dòng tiền, bạn cũng có thể có thể tùy chỉnh Những tài khoản bank trong 1 loại dòng tiền khác và lập báo cáo với đồng ngoại tệ bạn lựa chọn kích hoạt.

1. thiết lập

Bật chức năng đa tiền tệ

Từ menu Kế toán -> cấu hình -> tùy chỉnh & tích chọn “Cho phép đa tiền tệ” sau đó bấm “Áp dụng”

(Accounting -> Configuration -> Settings -> Allow multi currencies -> Apply)

Sổ nhật ký Tỷ giá ngoại hối

Sổ nhật ký Tỷ giá ngoại hối ghi lại sự khác lạ giữa việc ĐK giao dịch thanh toán & số chi phí dự đoán. Ví dụ, nếu một thanh toán được trả sau một tháng sau lúc chứng thực hóa đơn, trong năm đó tỷ giá ngoại hối tiếp tục thay đổi. Sự dịch chuyển tỷ giá đó sẽ dẫn đến một khoản lỗ tỷ giá hoặc lãi tỷ giá, tất cả sẽ được Odoo ghi lại.

Bạn có thể thay đổi tỷ giá trong cài đặt:

Xem hoặc chỉnh sửa tỷ giá được dùng

Bạn có khả năng cấu hình bằng tay tỷ giá tiền tệ bằng cách sử dụng menu Kế toán -> cấu hình -> Đa dòng tiền -> tiền tệ

(Accounting -> Multi Currencies -> Currencies)

Mở đồng tiện bạn muốn sử dụng trong Odoo & sửa đổi nó, hãy đảm nói rằng đồng tiền đó được kích hoạt

Click vào nút “Xem tỷ giá” (View Rates) để chỉnh sửa và xem lịch sử tỷ giá. cao nhất bạn nên dựa trên tỷ giá của ngân hàng bạn mở thông tin tài khoản ngoại tệ để update tỷ giá vào hệ thống.

Click vào “Tạo” (Create) để thêm tỷ giá mới, hãy điền đúng mực thời gian & tỷ giá tiếp sau đó click nút “Lưu” (Save) khi bạn hoàn thiện.

update tỷ giá tự động

Theo mặc định, tỷ giá tiền tệ cần được updated bằng tay. tuy nhiên bạn rất có thể đồng nhất hóa nó với Yahoo hoặc ngân hàng trung tâm Âu Lục. Từ phần thông số kỹ thuật -> cấu hình thiết lập và đi tới phần cập nhật tỷ giá ngoại tệ.

chọn lựa khoảng chừng thời gian: bằng tay thủ công, mỗi ngày, Hàng tuần & hàng tháng. Bạn rất có khả năng cưỡng chế cập nhật tỷ giá bằng cách click vào nút cập nhật Now. chọn lựa đơn vị đáp ứng và bạn rất có thể cài đặt.

tìm hiểu thêm http://besco.vn/

Chỉ có các đồng xu tiền được kích hoạt mới có thể cập nhật tỷ giá.

tuy nhiên, theo chúng tôi, bạn nên vận dụng cách thức update và chỉnh sửa tỷ giá bằng tay. việc làm này rất có khả năng gây nhàm chán và mất thời hạn với bạn nhưng lại bảo đảm được tính đúng mực cho nhu cầu việc làm của bạn.

thông số kỹ thuật mạng lưới hệ thống tài khoản.

Trong phần mềm Kế toán, bạn đi đến quản lý kinh tế -> mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản (Accounting -> Adviser -> Charts of Accounts). Mỗi một tài khoản, bạn có khả năng cấu hình thiết lập một loại dòng tiền. mạng lưới hệ thống sẽ bắt buộc toàn bộ Các dịch chuyển của tài khoản đó đều có thông tin tài khoản tiền tệ bạn lựa chọn.

Nếu bạn bỏ trống trường này, có nghĩa là nó sẽ xử lý với tất cả Các loại dòng tiền được kích hoạt trong hệ thống của bạn

cấu hình sổ nhật ký

Để ghi lại giao dịch thanh toán trong đồng tiền khác, bạn cần phải gỡ bỏ Những hạn chế trên sổ nhật ký kế toán. Đi tới menu Kế toán, tại Bảng điều khiển và tinh chỉnh, click vào nút “Thêm” (More) trong sổ nhật ký bạn lựa chọn và tới tùy chỉnh cấu hình (Settinsg)

Kiểm tra xem trường tiền tệ được để trống hay được đặt trong 1 đồng ngoại tệ mà bạn sẽ sử dụng để giao dịch thanh toán. Nếu trường tin tức đó được điền, nghĩa là bạn rất có thể đăng ký thanh toán chỉ bởi đồng xu tiền đó.

2. Cách Odoo làm việc với Đa tiền tệ

sau khi hoàn thiện tất cả các tùy chỉnh trên, bạn sẽ thao tác làm việc trong môi trường tự nhiên đa dòng tiền, mọi bút toán kế toán sẽ tiến hành kết nối tới một đồng xu tiền, nội tệ hoặc ngoại tệ

Đơn bán hàng và hóa đơn bán hàng

Bạn rất có khả năng thiết lập một đồng tiền khác với đồng xu tiền mặc định của Công Ty trên đơn bán sản phẩm & hóa đơn bán sản phẩm của bạn. đồng xu tiền được thiết lập cấu hình sẽ được sử dụng trên toàn bộ chứng chỉ.

Đơn mua sắm chọn lựa và hóa đơn mua sắm và chọn lựa

Bạn cũng có thể thiết lập một đồng tiền khác với đồng tiền mặc định của Doanh Nghiệp trên đơn mua hàng và trên hóa đơn mua hàng của bạn. đồng xu tiền đó sẽ tiến hành tùy chỉnh cấu hình trên hàng loạt chứng từ.

đăng ký thanh toán giao dịch

Trong ứng dụng Kế toán, bạn đi tới bán hàng -> giao dịch thanh toán. ĐK thanh toán và thiết lập cấu hình dòng tiền

Sao kê ngân hàng

Khi bạn tạo hoặc nhập sao kê bank, số tiền được tiến hành bởi đồng tiền mặc định của Công Ty bạn. Nhưng có hai trường tin tức được thể hiện, số tiền sự thật phải trả (đồng nội tệ) và số chi phí mà bạn trả (đồng tiền vốn để tthanh toán)

Khi bạn thực hiện đối soát, Odoo sẽ trực tiếp kết nói với thanh toán giao dịch đúng chuẩn trên hóa đơn. Bạn sẽ nhận được giá trên hóa đơn là đồng tiền thể hiện trên hóa đơn và số tiền tiến hành bằng đồng tiền mặc định của Doanh Nghiệp bạn.

Sổ nhật ký tỷ giá ngoại hối

Bạn đi tới quản lý kinh tế -> bút toán sổ nhật ký & tìm kiếm Các tỷ giá khác biệt trong sổ nhật ký của bạn. Mọi biến động tỷ giá đều được ghi lại