Nhiệm vụ và quyền hạn của một kế toán thuế là gì?

Nhiệm vụ và quyền hạn của một kế toán thuế là gì?


Kế toán thuế là bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Vậy một kế toán thuế có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Bài viết của chúng tôi dưới đây xin làm rõ vấn đề này.

Nhiệm vụ và quyền hạn của một kế toán thuế là gì?

1. Các công việc chính của kế toán thuế

1.1. Thuế GTGT

– Phối hợp với phòng mua hàng, kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất nhập khẩu.
– Hàng tháng (quý), kiểm tra hóa đơn đầu ra và phân loại theo thuế suất (nếu có) để lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra.
– Hàng tháng (quý) kiểm tra hóa đơn đầu và phân bổ tỷ lệ thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) để lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào.

– Tổng hợp tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (quý)

1.2 Thuế TNDN, thuế nhà thầu nước ngoài

– Kiểm tra toàn bộ các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ của nhà thầu nước ngoài và lập tờ khai thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài (nếu có)

– Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp, rà soát toàn bộ các giao dịch kinh tế phát sinh trong toàn công ty, điều chỉnh tăng/ giảm thu nhập chiu thuế theo đúng quy định của luật thuế TNDN.

– Lập tờ quyết toán khai thuế TNDN

1.3 Thuế TNCN

– Phối hợp với phòng hành chính nhân sự để tập hợp toàn bộ thu nhập chịu thuế và các thủ tục giảm trừ thuế TNCN đối cho người lao động.

– Lập tờ khai thuế TNCN hàng tháng (quý).

– Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN.

– Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.

1.4 Các vấn đề khác

– Nộp thuế môn bài theo đúng quy định.
– Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty.
– Phối hợp với phòng hành chính nhân sự để lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký chi nhánh phát sinh mới.

– Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
– Hằng tháng đóng chứng từ và lưu trữ các hồ sơ, báo cáo thuế.

– Cập nhật kịp thời các thông tin mới về Luật thuế, thông báo và phổ biên các quy định thay đổi đến những cá nhân liên quan để biết và thực hiện.

Nhiệm vụ và quyền hạn của một kế toán thuế là gì?

2. Nghĩa vụ và quyền hạn của kế toán thuế

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, kế toán thuế có nghĩa vụ và quyền hạn sau:

– Giải trình và bảo vệ các thông tin đã kê khai khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

– Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc thanh hủy theo quy định của Luật thuế hiện hành.

– Hướng dẫn kế toán cơ sở thực hiện việc khai báo cáo thuế đúng quy định.

– Các công việc khác có liên quan đến thuế.

Để có thể làm tốt công việc kế toán thuế của mình, trước hết bạn nên nắm rõ nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong công việc. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể truy cập vào website của đại lý thuế VITAX để tìm đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm cũng như là dowload và cập nhật các văn bản luật thuế mới nhất. Mong rằng những chia sẻ trên đây đã giúp bạn bước đầu nắm rõ hơn công việc của mình.

Chúc bạn thành công.