sản xuất ống thép của VN tăng nhanh trong 8 tháng


Theo hiệp hội cộng đồng Thép VN (VSA), chế tạo ống thép của các member VSA đạt 1,4 triệu tấn, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm nhâm thìn.

Theo report tổng quan tình hình Thị phần   Ống đen D250 của hiệp hội Thép VN (VSA), trong 8 tháng đầu năm mới, chế tạo ống thép của các thành viên VSA đạt 1,4 triệu tấn, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm nhâm thìn.

 

 

Lượng bán sản phẩm đạt 1,4 triệu tấn, tăng 20,2% so với cùng kỳ thời gian trước. Lượng xuất khẩu đạt 173.828 tấn, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm nhâm thìn.

trong thời điểm tháng 8/2017, sản xuất ống thép của các member đạt 208.032 tấn, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng bán hàng ống thép của những member VSA đạt 208.144 tấn, tăng nhẹ đối với tháng trước & tăng 20% so với cùng kỳ thời gian trước.

xuất khẩu Mạ kẽm tại Hà Nội  ống thép hàn tháng 8 đạt 27.497 tấn, tăng 1,13% so với tháng 7/2017, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm kia.

Tới thời điểm tháng 8/2017, Thị trường thép ống của Hòa Phát chiếm 26,42%, dẫn đầu thị trường ống thép với lượng chế tạo đạt 383.000 tấn, bán sản phẩm đạt 381.800 tấn. Xếp thứ 2 là Hoa Sen chiếm 17,13% Thị trường, lượng sản xuất đạt 242.393 tấn, bán sản phẩm đạt 247.475 tấn. Đứng thứ 3 là Minh Ngọc, chiếm 9,93% Thị phần.

Theo ghi nhận, thị trường của thép ống Hòa Phát tháng 8/2017 giảm 0,02 điểm% so với tháng 7/2017; Thị Trường thép ống Hoa Sen tháng 8/2107 giảm 0,05 điểm% đối với tháng 7/2017; thị phần thép ống Minh Ngọc tháng 8/2017 giảm 0,27 điểm% đối với tháng 7/2017. được biết, 7 tháng đầu xuân năm mới 2017, giá thép đã điều chỉnh tăng 4 lần.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng